Włókna do betonu produkowane są z różnych substancji – stali, szkła wodnego lub nowoczesnych polimerów. Ich użyteczność zależna jest od efektu jaki chcemy uzyskać. Włókna do betonu stosuje się bowiem w celu przyspieszenia wiązania mieszanki, zwiększenia jej odporności na rozciąganie, ściskanie, pękanie, uderzanie i ścieranie. Ponadto włókna poprawiają wodoszczelność wylewki oraz jej odporność na przemarzanie. Minimalizują również ryzyko wystąpienia zmian korozyjnych na powierzchni niezależnie od panujących warunków atmosferycznych i opóźniają rozprzestrzenianie się ognia. Należy jednak pamiętać, że ich stosowanie zmniejsza urabialność całej konsystencji, dlatego warto posiłkować się plastyfikatorami. Najbardziej efektywną metodą dodawania ich do mieszanki jest łączenie ich jeszcze w węźle betonowym. Mieszanie ich z pozostałymi składnikami odbywa się wtedy w kontrolowany sposób, niwelując ryzyko powstawania tzw. jeża. Po wylaniu mieszanki normalnym zjawiskiem jest delikatne wystawanie włókien poza strukturę betonu. W takim przypadku wystające włókna delikatnie się przypala.